dohlad.net je služba, ktorá umožňuje prehrávanie videa v reálnom čase cez bezpečný prístup, poskytuje šifrovaný prenos s nastaviteľnou kvalitou.Riešenie sme vytvorili tak, aby bolo finančne dostupné a uspokojilo špecifické potreby zákazníkov, ktorí nepotrebujú zložité kamerové systémy ale prehrávanie v reálnom čase. Náhľadové video – časozber je zložené z intervalovo zozbieraných záberov. Naša služba umožňuje rozlíšenie až 4K a samozrejme prístup k jednotlivým záberom.

Inštalácia je bez rozsiahlych stavebných úprav v 3 krokoch: montáž na sledované miesto, pripojenie a prihlásenie sa do aplikácie.


„1 klikom na stavbe“

Naša služba Vám umožní :
• rýchlu a jednoduchú kontrolu plánu a realizácie stavby • vytvoriť si príbeh Vašej stavby v jednom videu • kontrolu vyúčtovania prác a dodávok • monitorovanie stavby a záznam v prípade rôznych udalostí
Čo Vám ponúkame:
• rýchlu a jednoduchú kontrolu plánu a realizácie stavby • vytvoriť si príbeh Vašej stavby v jednom videu • kontrolu vyúčtovania prác a dodávok • monitorovanie stavby a záznam v prípade rôznych udalostí

Kontaktný formulár:
Máte záujem o bližšie informácie, návrh riešenia, cenovú ponuku alebo by ste sa radi dozvedeli viac o službe ?

Vaše meno*

Váš email*

Váš mobil

Vaša správa

Napíšte nám.
Po odoslaní formuláru Vám kvalifikovaní zamestnanci VERDE GROUP, s.r.o. odpovedia v čo najkratšom čase.