feature one

Bezpečnosť a ochrana

Zverte svoju bezpečnosť do rúk profesionálom. Od technologických noviniek svetovej kvality až po ekonomicky nenáročné riešenia.

feature two

Meranie a regulácia

Inteligentne meraná spotreba, automatizácia budov a prepojenie rôznych technológii do jedného riadiaceho systmému.

feature three

Automatizácia správy a údržby majetku

Poďte s nami zautomatizovať a vyladiť správu a údržbu vášich budov. Máme nástroje ako to dosiahnuť. Našim cieľom je finančne efektívna správa majetku, budov a zariadení.

Integrácia technológií naprieč odvetviami:

Zlučovania dispečingov pod jednotnú platformu (bezpečnosť, energetické a tepelné hospodárstvo, osvetlenie,…)

Integrácia existujúcej technológie za účelom dosiahnutia interoperability aj v prípadoch, kedy k nej neexistuje dokumentácia

Spájanie odvetvovo špecifických technológií do riešení, ktoré poskytujú komplexné informácie a umožňujú zefektívnenie riadiaceho procesu