post

Zefektívnite procesy, ušetrite náklady a zvýšte úroveň bezpečnosti prostredníctvom integrácie bezpečnostných technológií. C4 je integračný bezpečnostný systém, ktorý zabezpečuje centralizované a viacužívateľské riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti. Svojou sieťovou architektúrou umožňuje zdielať informácie týkajúce sa prevádzky bezpečnostných zariadení viacerým užívateľom a výrazne tak zvyšuje efektivitu správy zariadení a podporných činností v rámci podniku.

Architektúra systému C4 je navrhnutá tak, aby umožnila rýchlu integráciu bezpečnostných zariadení, nasadzovaných v oblasti bezpečnosti budov. Systém C4 integruje zariadenia systému kontroly vstupu, elektrickej zabezpečovacej signalizácie, elektrickej požiarnej signalizácie a kamerové systémy od rôznych výrobcov, ktoré sú v rámci projektov požadované partnermi a zákazníkmi. Integrácia jednotlivých zariadení je realizovaná prostredníctvom ovládačov, ktoré zabezpečujú komunikáciu s daným zariadením v maximálnom rozsahu, aký zariadenie poskytuje.

Oblasti nasadenia integračného bezpečnostného systému C4


Čo dosiahnete integráciou vášho bezpečnostného systému?

Monitoring zariadení v reálnom čase

C4 umožňuje sledovať všetky monitorované bezpečnostné zariadenia v jednotnom prostredí vrátane ich jednotného ovládania z toho istého prostredia. takýto spôsob monitorovania výrazne znižuje nároky na zaškolenie obsluhy systému a užívateľ nemusí poznať detailne jednotlivé ovládané bezpečnostné zariadenia. všetky operácie vrátane nastavovania oprávnení alebo vydávania príkazov na zariadenia sa prevádza rovnako na všetky prvky ochrany bez ohľadu na ich výrobcu.

Výhody:

  • Monitorovanie priebehu riešenia incidentov, prípadne ich spätného dohľadania
  • Možnosť monitorovať priebeh výpadkov, priebeh a časy trvania opráv HW dodávateľov
  • Riadenie zásahov online
  • Možnosť vzdialeného vykonávania denných kontrol EPS
  • Zabezpečenie všetkých operácií spojenými s priamou obsluhou zariadení

Automatizácia a zefektívnenie procesov

Zefektívnenie a zautomatizovanie bezpečnostných procesov je v aplikácii C4 implementované vo viacerých úrovniach. V spolupráci s Vašimi špecialistami nastavíme riešenie tak, aby Vám C4 poskytla pri riešení incidentov optimálne postupy riešenia špecifické Váš podnik


Komplexný prístup k informáciám a centrálny identity manažment

Užívateľsky orientovaná ergonómia aplikácie sa chová ako jeden celok, kde má užívateľ okamžite k dispozícii všetky potrebné údaje k vybranému objektu. Či už ide o vybranú osobu, udalosť alebo zariadenie, má užívateľ okamžite k dispozícii informácie o ich nastaveniach ako aj udalostiach, ktoré sa vybraného objektu akýmkoľvek spôsobom dotýkajú.

Integračný systém C4 teda umožňuje napríklad jednotnú správu osôb pre všetky technológie – všetky nastavenia týkajúce sa nastavenia prístupu osôb k jednotlivým zariadeniam sa užívateľovi zobrazujú v jednotnom rozhraní.

C4_web