spolocnost O spoločnosti VERDE GROUP Spoločnosť VERDE GROUP, s.r.o. vznikla ako odpoveď na potreby zákazníkov v oblasti správy budov, systémovej integrácie bezpečnostných technológií a komplexného riešenia bezpečnosti. Keďže v našej spoločnosti vieme, aká dôležitá je spolupráca a vytváranie synergii, rozhodli sme sa spojiť svety informačných technológií, poradenstva a bezpečnosti a vytvoriť rad služieb, ktoré našim zákazníkom zabezpečia vysokú pridanú hodnotu a umožnia efektívne riadiť investície. VERDE GROUP rieši potreby zákazníkov v oblasti systémovej integrácie bezpečnostných technológií a komplexného riešenia bezpečnosti. Naši zákazníci stále viac žiadajú integráciu dohľadu nielen nad bezpečnosťou, ale aj nad inými zariadeniami v budovách. Z tohto dôvodu sme rozšírili portfólio služieb, aby obsahovali aj meranie a automatizáciu budov. Našim cieľom je zabezpečiť integráciu zariadení budov bez ohľadu na výrobcu či typ zariadenia. Tieto riešenia umožnia vytvoriť integrované systémy dispečingu, zvýšia pridanú hodnotu technologických riešení z hľadiska bezpečnosti a umožnia efektívne riadiť investície v infraštruktúre. Naša misia Úlohou našej spoločnosti je dlhodobo poskytovať našim zákazníkom riešenia, ktoré sprehľadnia ich investície do informačných a komunikačných technológii ako aj bezpečnosti a kontinuity podnikania. Pomôžu našim zákazníkom zlepšiť úspešnosť ich obchodných aktivít, zabezpečiť zvýšenie kvality ich produktov a služieb ako aj efektivitu riadenia. Naše hodnoty V súčasnosti, keď viac ako inokedy pociťujeme potrebu pozdvihnutia hodnôt v obchode a podnikaní, sa naša spoločnosť zamerala na napĺňanie hodnôt, ktoré považujeme za kľúčové z dlhodobého pohľadu. Našim cieľom je partnerský vzťah, kedy spolu s našimi zákazníkmi vytvárame hodnoty, zvyšujeme efektivitu, zavádzame inovácie s ohľadom na dosiahnutie synergii. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104585/B, Slovensko