Na obrázku nájdete zobrazené podnikateľské aktivity spoločnosti VERDE GROUP, s.r.o. Keďže si veľmi ceníme súkromie našich zákazníkov a s prihliadnutím na dohody o mlčanlivosti nezverejňujeme informácie o našich zákazníkoch na webstránke. Máme skúsenosti s projektami pre malé, stredné a medzinárodné spoločnosti najmä v odvetviach štátnej správy, dopravy, stavebníctva, telekomunikácií a bankového sektora. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o týchto projektoch, radi Vám poskytneme bližšie informácie po priamom kontakte s našou spoločnosťou.

mapa_verde