3D Skenovanie

Uvedomujeme si, že základom správnej analýzy miesta dopravnej nehody, resp. miesta činu je  verné, presné a nespochybniteľné zaznamenanie. Je nevyhnutné zhromaždiť čo najviac dôkazov a meraní z miesta. Bez týchto záznamov nie je možné následne analyzovať miesto dopravnej nehody či miesta činu.

Laserové skenovanie umožňuje rýchle, presné a detailné vyhotovenie 3D scény, ktorej analýzu môžete vykonávať z pohodlia vašej kancelárie.
3D scéna je jedinečný nástroj pre korektnú analýzu, lepšie pochopenie priebehu dopravnej nehody (simulácia pohybu vozidla, priebeh šmyku, vzájomná poloha objektov) a lepšie pochopenie priebehu trestného činu (simulácia dráhy striel, vzájomná poloha objektov, animácie svedok a podobne).

Naše platforma prepája HW a SW. Software je prispôsobený presne na konkrétny účel s možnosťou merania cez deň aj v noci a za každého počasia.

3D skenovania umožní prenesenie miesta dopravnej nehody, resp. miesta činu do vášho PC v mierke 1:1
Zbieranie dôkazov z miesta nehody a miesta činu je:

Reálne
Vierohodné
Presné
Nespochybniteľné
Znovu použiteľné

Naše riešenie je určené pre potreby:

Súdnych znalcov z jednotlivých odborov
Súdnictvo
Poisťovacie spoločnosti
Policajný zbor SR
Dopravná polícia
HaZZ

Čo získate s našimi riešeniami ?

1. Rýchly a efektívny nástroj pre dokumentáciu a analýzu miesta havárie, činu.

Rýchle sprejazdnenie komunikácie.
Ekonomický dopad v podobe dostupnej priepustnosti.

2. Presné a detailné vytvorenie 3D scény

Možnosť vykonávania meraní/analýz s odstupom času. Presná informácia o vzájomnej polohe objektov a stôp. Jednoduchá tvorba prehľadných protokolov, nespochybniteľné dôkazy pre znalcov, vyšetrovateľov, súdy a poisťovne.

3. Minimalizovanie vplyvu ľudského faktoru pri dokumentácii

Poškodenie alebo deformácia dôkazov/stôp pri vykonávaní analýzy/merania. Dokumentácia miesta DN prebieha automaticky s presnosťou 2mm.

3D Skenovanie – Dopravné riešenie

Vytvorenie záznamu z miesta dopravnej nehody

Generovanie pôdorysov a pohľadov podľa potreby.
Presné zameranie vzdialeností.
Presná GPS/Glonas poloha.

Vytvorenie modelu na analýzu znalcami v oblasti dopravy

Vytvorenie 3D modelu na komplexnú analýzu.
Zabezpečenie nepoškodenia dát.
Nemennosť nameraných údajov.

Vytvorenie dátového súboru pre poisťovne

Možnosť vytvorenia záznamu pre účel
vyhodnotenia, či sa nejedná o poistný podvod.

3D Skenovanie – Forenzné riešenie

Vytvorenie záznamu z dokumentovaného miesta 

Generovanie pôdorysov a pohľadov podľa potreby.
Presné zameranie vzdialeností.
Presná GPS/Glonas poloha.
Balistika.

Vytvorenie modelu na analýzu znalcami  

Vytvorenie 3D modelu na komplexnú analýzu.
Zabezpečenie nepoškodenia dát.
Nemennosť nameraných údajov.

Vytvorenie dát pre virtuálnu realitu a vyhodnocovanie

Dátový súbor dokumentovaného miesta činu pre analýzu vo virtuálnej realite.
3D model na prezeranie vo Virtuálnej realite s možnosťou modelovania situácie /rekonštrukcia miesta trestného činu/.
Modul svedka: preukáže či svedok / páchateľ mohol opisovanú skutočnosť naozaj vidieť tak, ako to popisuje.

Komplexná analýza krvných stôp

Dátové analýzy, automatické výpočty a algoritmus pre analýzu krvných stôp.