S platformou AUSEMIO je možné jednoducho a rýchlo vytvárať zákaznícky prispôsobené systémy pre automatizovanú údržbu zariadení, SLA manažment, automatický ticketing, helpdesk, ako aj field management.


Prehľadná mobilná aplikácia

Súčasťou platformy je mobilná aplikácia pre android. Táto aplikácia je určená najmä pre servisných technikov a umožní priamo u zákazníka prístup do platformy.