„Naším cieľom je využívanie energií v spojení s enviromentálnou iniciatívou. Kladieme vysoký dôraz na optimalizáciu energetickej spotreby klienta, zefektívnenie energetického hospodárstva, zníženie  prevádzkových nákladov, splnenie zákonných predpisov, predĺženie životnosti budov a zariadení a zníženie nárokov na obsluhu.“


Naším zákazníkom poskytujeme vyspelé, inovatívne a ekonomicky efektívne opatrenia a technológie v oblasti priemyselnej energetiky , technických a technologických zariadení budov.


Vrámci tejto služby poskytujeme

Dodávka a montáž meracích, regulačných a programovateľných zariadení.

Konfigurácia, programovanie a ďalšia úprava týchto zariadení za účelom uspokojenia individuálnych potrieb zákazníka.

Dodávka a montáž silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií.

Tvorba a úprava softvérovej nadstavby/dispečingu podľa požiadaviek zákazníka.

Integrácia zariadení od rôznych výrobcov pod jednotnú platformu.


V oblasti energetických služieb poskytujeme:

  • Energetické poradenstvo
  • Energetická analýza - vyhodnotenie aktuálneho stavu, návrh úsporných opatrení , vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov.
  • Návrh technického riešenia a zabezpečenie projektovej dokumentácie
  • Údržba a prevádzka - zabezpečenie komplexnej starostlivosti o zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby a odborného servisu.