post

Naším cieľom je racionálne využívanie energií v spojení s enviromentálnou iniciatívou. Kladieme vysoký dôraz na optimalizáciu energetickej spotreby klienta, zefektívnenie jeho energetického hospodárstva, zníženie jeho prevádzkových nákladov , splnenie zákonných predpisov, predĺženie životnosti budov a zariadení a zníženie nárokov na obsluhu.

Naším zákazníkom, preto poskytujeme vyspelé, inovatívne a ekonomicky efektívne opatrenia a technológie v oblasti priemyselnej energetiky a technických či technologických zariadení budov ako sú:

• Dodávka a montáž meracích, regulačných
• Konfigurácia, programovanie a ďalšia úprava týchto zariadení za účelom uspokojenia individuálnych potrieb zákazníka
• Dodávka a montáž silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií

V oblasti energetických služieb poskytujeme:
• Energetické poradenstvo
• Energetická analýza – vyhodnotenie súčasného stavu, návrh úsporných opatrení a vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov.
• Návrh technického riešenia a zabezpečenie projektovej dokumentácie
• Údržba a prevádzka – zabezpečenie komplexnej starostlivosti o zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby a odborného servisu